Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi menyelenggarakan kegaitan EX-CIS (External Comparative Studies). Kegiatan EX-CIS (External Comparative Studies) Himadiksi UPI bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Matematik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta (25/7/2021)